Понеделник 29, Ноември 2021г.
ДИРЕКТОР Марияна Маркова Узунова
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
Ст. учител I-IV клас Анастасия Димитрова
Учител  I-IV клас Анета Грозева
Ст.учител I- IV клас Бистра Димова Чукова
Ст. учител  I- IV  клас Виолета Тенева Делчева
Учител по география, история и ФВС Снежа Димитрова
Ст. учител  по български език и литература и английски език  Несибе Алейдин Адем
Учител по математика и физика Емилия Иванова
Учител  по български език и литература и английски език Петя Райкова
Ст. учител по изобразително изкуство и технологии Димо Петров Димов
   
УЧИТЕЛИ ГЦОУД

 

Ст. учител  в ГЦОУД I-IV клас Румяна Асенова Кайрякова
Ст. учител  в ГЦОУД I-IV клас Мария  Ванкова  Маринова
Ст. учител в ГЦОУД I- IV клас Лейля Сабри Мехмед
Ст. учител в ГЦОУД V- VII клас Веселина Георгиева Василева
   
Сподели: