Четвъртък 22, Октомври 2020г.
ДИРЕКТОР Марияна Маркова Узунова
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
Ст. учител НУП Веселина Георгиева Василева
Учител НУП Анета Грозев
Ст.учител НУП Бистра Димова Чукова
Ст. учител  НУП Румяна Асенова Кайрякова
Учител по география, история и ФВС Андрей Янев
Ст. учител  по английски език  Несибе Алейдин Адем
Ст.учител по математика и физика Татяна Кирякова Ванчева
Ст.учител  по български език и литература  Живко Хараланов Атанасов
Ст. учител по изобразително изкуство и технологии Димо Петров Димов
   
УЧИТЕЛИ ГЦОУД

 

Ст. учител  НУП Анастасия Димитрова
Ст. учител  НУП Мария  Ванкова  Маринова
Ст. учител  НУП Виолета Тенева Делчева
Учител НУП Лейля Сабри Мехмед
Ст. учител   по бълг. език и литература Иванка Хубенова Колева
Учител  по английски език и бълг. език и литература Петя Асенова Райкова
Сподели: