Понеделник 24, Юни 2024г.
ДИРЕКТОР Марияна Маркова Узунова
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
Ст. учител I-IV клас Анастасия Димитрова
Ст. учител  I-IV клас Лейля  Мехмед
Ст.учител I- IV клас Бистра  Чукова
Ст. учител  I- IV  клас Анета Петкова
Ст. учител по география, история и ФВС Снежа Димитрова
Ст. учител  по български език и литература и изобразително изкуство  Живко  Атанасов
Учител по математика и физика Емилия Иванова
Ст. учител  по български език и литература и английски език Петя Райкова
   
   
УЧИТЕЛИ ГЦОУД  
Ст. учител  в ГЦОУД I-IV клас Румяна  Кайрякова
Ст. учител  в ГЦОУД I-IV клас Виолета  Делчева
Ст.учител в ГЦОУД V- VII клас Несибе  Адем
Ст. учител в ГЦОУД V- VII клас Веселина Василева
   
Сподели: