Понеделник 20, Март 2023г.
ДИРЕКТОР Марияна Маркова Узунова
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
Ст. учител I-IV клас Анастасия Димитрова
Учител  I-IV клас Лейля Сабри Мехмед
Ст.учител I- IV клас Бистра Димова Чукова
Ст. учител  I- IV  клас Мария  Ванкова  Маринова
Учител по география, история и ФВС Снежа Димитрова
Ст. учител  по български език и литература и изобразително изкуство  Живко Хараланов Атанасов
Учител по математика и физика Емилия Иванова
Учител  по български език и литература и английски език Петя Райкова
   
   
УЧИТЕЛИ ГЦОУД  
Ст. учител  в ГЦОУД I-IV клас Румяна Асенова Кайрякова
Ст. учител  в ГЦОУД I-IV клас Виолета Тенева Делчева
Ст. учител в ГЦОУД I- IV клас Анета Грозева
Ст. учител в ГЦОУД V- VII клас Веселина Георгиева Василева
Ст.учител в ГЦОУД V- VII клас Несибе Алейдин Адем
Сподели: