Понеделник 23, Май 2022г.

План - прием I клас

                                              ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

                                              ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

                                         ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Дейност

Срок

1

Подаване на заявления/ с приложено копие от акта за раждане на детето/

24.04.2021г. до 30.05.2021г.

 

2

Изнасяне на списъци с класирани ученици

05.06.2021г.

 

3

Записване на приетите ученици / с приложен оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или декларация от родителите, че детето не е посещавало подготвителна група/

06.06.2021г. до 09.06.2021г.

 

4

Изнасяне на списъци със свободни места

12.06.2021г.

 

5

Попълване на свободни места

13 и 14.06.2021г.

 

6

Обявяване на свободни места

15.06.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документите се  се подава в канцеларията на училището от 07:30ч. до 16:30ч.

 

Възможности за обучение:

1.Компютърни кабинети и изучаване на английски език от 2 клас

2.Безплатен транспорт

3.Столово хранене

4.Целодневно обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели: