Понеделник 22, Април 2024г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

с.Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково   тел.: 03717 22 66    e-mail: ou_konush@abv.bg

 

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на национална програма „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ  МЕДИАТОРИ  И  СОЦИАЛНИТЕ  РАБОТНИЦИ“,                       

ОУ „Св. Св. Кирил  и Методий“, с. Конуш обявява подбор на кандидати за едно свободно работно място на длъжността „Социален работник” -  пълно работно време – 8 часа

 

Длъжност: „Социален работник“

Мястото е свободно, считано от: 01.07.2022г.

Място на работа: ОУ „Св. Св. Кирил  и Методий“, с. Конуш, общ.Хасково

Образование: Средно  и по-високо

Допълнителна квалификация: Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи, работа с компютър – Word, Excel, Internet

Трудов стаж: не се изисква

Работно време: пълно – 8 часа

Необходими документи:

1.Писмено заявление за кандидатстване;

2.Автобиография;

3.Копие  от диплома за завършено образование ;

4.Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения,                        

сертификати от преминати обучения, препоръки (пожелание).

5.Свидетелство за съдимост

6.Медицинско за работа

Вид трудов договор:

За определен срок – до 31.12.2022г.

 Документи за кандидатстване ще се приемат от 28.06.2022г. до 30.06.2022г. вкл. в канцеларията на училището:

ОУ „Св. Св. Кирил  и Методий“, с. Конуш, общ.Хасково, ул.“ Св. Св. Кирил  и Методий“ №3

Телефон: 0879 65 67 97

Обявата да бъде поместена в сайта на училището.

Сподели: