Понеделник 23, Май 2022г.

КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Публикувана на: 15.09.2021г. (обновена на: 24.09.2021 08:50:00)

Учител

Учебен предмет

Ден от сед­мицата

Час на про­веждане

 А. Димитрова

Български език и математика

понеделник

12:20 – 12:55

 В. Делчева

Български език и л-ра и математика

понеделник

12:20 – 12:55

А. Грозева

Български език и л-ра и математика

четвъртък

13:15 – 13:55

Б. Чукова

 Български език и л-ра и математика

четвъртък

13:15 – 13:55

 Ем. Иванова

Математика, физика,

човекът и природата, химия

понеделник

14:10 – 14:50

 Н. Адем

Български език и литература, английски език

понеделник

14:10 – 14:50

 Сн. Димитрова

История и география

сряда

14:10 – 14:50

П. Райкова

Български език и литература, английски език

сряда

14:10 – 14:50
Сподели: