Неделя 07, Август 2022г.

КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИ

Публикувана на: 15.09.2021г. (обновена на: 24.09.2021 08:02:00)

Клас/ паралелка

Класен ръководител

Време на провеждане

 

Ден от седмицата

Място на

провеждане

І клас

 Анастасия Димитрова

12:30 – 13:15

вторник

Учителска стая

ІІ клас

 Виолета Делчева

12:30 – 13:15

вторник

Учителска стая

ІІІ клас

 Анета Грозева

13.15 – 14:00

вторник

Учителска стая

ІV клас

 Бистра Чукова

13:15 – 14:00

вторник

Учителска стая

V клас

 Снежа Димитрова

14:00 – 14:45

вторник

Учителска стая

VІ клас

 Петя Райкова

14:00 – 14:45

вторник

Учителска стая

VІІ клас

 Несибе Адем

14:00 – 14:45

вторник

Учителска стая

Сподели: