Неделя 23, Юни 2024г.

КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИ

Публикувана на: 15.09.2023г. (обновена на: 23.09.2023 21:13:00)

Клас/ паралелка

Класен ръководител

Време на провеждане

 

Ден от седмицата

Място на

провеждане

І клас

 Анета Грозева

12:30 – 13:15

вторник

Учителска стая

ІІ клас

 Лейля Мехмед

12:30 – 13:15

вторник

Учителска стая

ІІІ клас

 Бистра Чукова

13.15 – 14:00

вторник

Учителска стая

ІV клас

 Анастасия Димитрова

13:15 – 14:00

вторник

Учителска стая

V клас

 Петя Райкова

14:00 – 14:45

вторник

Учителска стая

VІ клас

 Живко Атанасов

14:00 – 14:45

вторник

Учителска стая

VІІ клас

 Снежа Димитрова

14:00 – 14:45

вторник

Учителска стая

Сподели: