Вторник 05, Юли 2022г.
Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 23.09.2021 22:57:00)

Стратегия за превенция на отпадането на учениците от училище

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 23.09.2021 20:42:00)

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ  РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО