Понеделник 20, Март 2023г.
Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 20.09.2022 20:56:00)

Училищни учебни планове

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 26.10.2022 13:37:00)

Стратегия за превенция на отпадането на учениците от училище

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 23.09.2021 20:42:00)

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ  РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО