Понеделник 24, Юни 2024г.
Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 03.10.2023 09:30:00)

Стратегия за превенция на отпадането на учениците от училище

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 27.09.2023 12:08:00)

Училищни учебни планове

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 05.10.2023 09:39:00)

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ  РЕД

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО