Понеделник 24, Юни 2024г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

септември 2023 г.

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 05.10.2023 10:46:00)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

 

 

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 04.10.2023 12:50:00)

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 04.10.2023 12:32:00)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 05.10.2023 09:39:00)

 

Мерки за повишаване качеството на образование

Публикувана на: 15.09.2023 г. (обновена на: 04.10.2023 09:31:00)

Етичен кодекс