Понеделник 20, Март 2023г.
Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 23.09.2021 20:54:00)

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 23.09.2021 21:03:00)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 23.09.2021 19:12:00)

 

Мерки за повишаване качеството на образование

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 23.09.2021 19:08:00)

Етичен кодекс

Публикувана на: 15.01.2021 г. (обновена на: 23.09.2021 21:44:00)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ